HTML

Utolsó kommentek

SZÉP Magyarországért

SZolidaritás az Élhető Polgári Magyarországért mozgalom Nekem sem tetszik a rendszer, ezért ötletelek és megoldásokat javaslok. A magyarorszag.hu fórumain 2003 óta írom le a gondolataimat, de sajnos ez nem elegendő. Nézem a tüntetéseket és az újonnan alakuló szervezeteket, de ez mind kevés! Meggyőződésem szerint az orbáni bolsevik diktatúra csak akkor váltható le, ha mindenki, aki demokratának tartja magát, összefog!

Friss topikok

Nyílt levél a milla mozgalomhoz

2012.01.17. 21:57 menyusp

 Válasz „A támogatás ára" címmel közölt vitaindító cikkre

nemzetiminimum@gmail.com

 

Nyílt levél a milla mozgalom alternatív

 

köztársasági elnökjelölés kezdeményezőihez

 

Kedves ismert és ismeretlen demokrata barátaim!

 

Őszintén becsülöm az újonnan, főként fiatalokból szerveződő demokrata mozgalmakat, DE.

Tapasztalatok hiányát, és megfelelő értékelési hiányosságokat érzékelek, melyek a magyar oktatási rendszer hiányosságaira vezethetők vissza.

 

Posztkommunista-prekapitalista hazugságország vagyunk, melyben már az európai demokratikus berendezkedésünk két évtizedes látszata is közvetlen veszélybe került.

 

Az indulás:

A rendszerváltó elit által létrehozott ideiglenes Alkotmány elkezdte lebontani a kommunista rendszert, és felépítette a kapitalizmus alapjait. Nem kérdőjelezhető meg az akkori realitásokon alapuló politikai bölcsesség, de valami nagyon félrecsúszott.

A társadalom tényleges átalakítása helyett, a rendszerváltó elitünk elkezdte az eredeti töke-felhalmozását, és hatalmi pozícióinak, (felelőtlenségeinek) bebetonozását. Létrehoztak egy formálisan kapitalista rendszert, amely azonban sohasem működött teljesen kapitalista módon.

A közigazgatás és a társadalmi ellátórendszerek – hiába deklarálták formális eszközökkel a változást - változatlanul szocialista módon működtek, mindenféle személyes felelősség nélkül. Nem néztek szembe a múlttal, és nem határozták meg a jövő irányát sem.

Nem készült sem jobboldali, sem baloldali alternatíva, s a nem kollaboráló független értelmiség semmiféle alternatív válasszal sem állt elő. A 70-es és 80-as évek politikai-gazdasági sztereotípiái változatlan formában dolgoztak tovább, s dolgoznak a mai napig.

A rendszerváltás elkészítette az államigazgatási formai kellékek rendszerét; megalkották a gazdaság kapitalista működésének és a PIACOK jogi kereteit, s létrehoztak egyfajta demokrácia kultúrát is.

Elrontották azonban a szubszidiaritás elvének alkalmazását; s a politikai pártok túlhatalomhoz jutottak az önkormányzatiság elvének torz megvalósításában. A népfennség elvének lokálpatrióta alkalmazása (Az önkormányzati választásokon semmi keresnivalójuk a politikai pártoknak!) helyett az alig néhány tízezres tagszámú politikai pártok lenyúlták az önkormányzati rendszert, a választási jogszabályok pártokra telepítésével.

 

A rendszerváltó elit szándékosan nem csinálta meg a BÉRREFORMOT, ami alapvetően lehetetlenné tesz mindenféle logikus, ésszerű piaci, közgazdasági elvű gazdasági működtetést.

Kinyírták a belső piacot, ezzel egy időben eltorzították a piacgazdaság kialakításának lehetőségeit.

A magyar gazdaságot odadobták a nyugati hitelezőknek koncként, és az ország sajátosságainak kemény kézzel történő érvényre juttatása helyett olcsó rabszolga-munkaerőként élőállati szintre degradálták a munka értékét.

Hazug és torz elveket hangoztattak az „állam nem jó gazda” dumával, így a felelősségvállaló tulajdonosi szemlélet helyett a „következmények nélküli ország” nyomorába vezettek minket.

 

Minden mai gazdasági problémánk gyökere a munkaerő szégyenletes kifosztásából vezethető le, melynek magyarázatát a „nincs rá lehetőségünk, nem termelünk eleget” típusú hazug bolsevik dogmából vezethetjük le.

A lusta elit ahelyett, hogy a magyar gazdaságot közgazdasági elvű pályára állította volna (az ellátórendszerek kapitalista átalakításával egyidejű kapitalista bérrendszer megvalósítása) a sokkal egyszerűbb kádári átalányrendszereket tartotta életben, az ezzel együtt járó „atyai” támogatási rendszerekkel, és a munka értékének harmad- ötöd- szintű ellopásával.

 

Ma Magyarországon egy átlagfizetés alig haladja meg az európai nyugdíjminimum felét, illetve azonos mértékű az osztrák hajléktalanok segélyezési szintjével.

A rendszerváltó elit a kádári rendszer, azaz a magyar társadalom pénzén kikupálódott Amerikában és Nyugat-Európában, majd megszerzett műveltségét felhasználva becsapta a naiv, jóindulatú, de megfelelő rálátással és információkkal nem rendelkező, tájékozatlan magyar társadalmat.

A demokrácia kultúránk hiánya miatt, ez a képzett réteg, visszaélve a feléjük áradó hittel és bizalommal, olyan torz társadalmi rendszert épített ki, amely szinte bebetonozta az elit hatalmi pozícióit, miközben lehetővé tette a társadalom kifosztását, a nép vagyonának elherdálását magánzsebekbe.

Az eredeti tőkefelhalmozás új formáját ez az elit nem a széles középosztály kialakítására, a jóléti társadalom megteremtésére, hanem egy szűk réteg erkölcstelen, de a jogi kiskapuk között eredményesen korrumpáló meggazdagodására használta.

Az elit a mai napig a bukott kádárista (70-es évektől folyamatosan) húzd meg-ereszd meg, illetve centralizálunk-decentralizálunk gazdaságpolitika gyakorlatát folytatta.

 

Szándékosan, és az embereket félrevezetve, nem csinálták meg a kapitalista bérreformot, és ezzel egyidejűleg az állami elosztó rendszerek tőkés típusú átalakítását!

Az elmúlt két évtizedben az államadósság jelentős részét immobil, presztízs beruházásokba fektették: például a gyakorlatilag GDP-t nem termelő autópálya betoncsíkokban sok ezermilliárd forint tűnt el.

 

A bolsevik szemlélet a mai napig torz: a felsőoktatást és az egészségügyet például a mai napig nem üzleti vállalkozásként, hanem egy furcsa ideológiai-szociális-jóléti formaként tartják önálló működésre képtelen szinten.

A rendszerváltó elit soha, egyetlen pillanatra sem támogatta a magyar szürkeállomány, a hazai innováció érvényesülését, miközben a seftelés jellegű importbizniszek elé semmilyen féket nem helyezett.

A gazdasági rendszert nem komplex rendszerként, hanem marakodó ágazati koncokként kezelve, napjainkra szinte lenullázták gazdaságunk teljesítőképességét.

Jellemző például, hogy a mai napig irreálisan, aránytalanul magas szinten támogatja az adófizetők pénzéből a külföldi tőkét, a hazai vállalkozásokkal szemben.

 

Megoldandó súlyos probléma az állami-önkormányzati szférára jellemző bolsevik vezetési vízfej, és a politikusi álláshalmozás, melyek összességében a potenciális munkahelyek számát jelentősen csökkentik.

Ezek nem értékteremtő, hanem az abnormális bérrendszert kiegyensúlyozó képződmények kártékonyak, mert működésképtelenné teszik a gazdaságot.

A politikai elit belső hatalmi harca az ezredfordulóra a kétpártúsághoz vezetett, mely vakhitű tömegeket, egymást ellenségnek tekinthető párttáborokat hozott létre.

A két ellenség kialakulásával egyidejűleg a társadalom többsége (legalább 60%-a) csendes többségként illegalitásba, hallgatásba és a politikától való elzárkózásba menekült.

A következő lépés az orbánhoz hasonló személyiség színre lépésével, a gyurcsány -féle személyi kultusz kísérletbe sodorta az országot.

A gyurcsány-kóka jelenség szétverte a hagyományos politikai baloldalt, és orbán kezére játszotta az országot, aki visszaélve a társadalom elégedetlenségével folyamatosan építi ki autokrata személyi diktatúráját.

Napjainkra már nyilvánvalóvá vált, hogy orbán kormánya az embereket ugyanúgy megtévesztette, ahogyan a gyurcsány kormány tette.

A hatalom mai birtokosai egyértelműen visszaélnek a választási eredményeikkel, amikor a társadalmi egyeztetést paródiává, a jogrendet képviselői tollvonássá, a szavazók képviseleti felhatalmazását postai levelezéssé degradálták.

Orbán Viktor ugyanazt az erkölcstelen kormányzást követi, amit Gyurcsány Ferenc követett, azonban Orbán már a formális demokrácia játékszabályait sem tiszteli.

 

Mit Kíván a Magyar Polgár?

 • Azt, hogy valóban történjen meg a rendszerváltás, és a magyar gazdaság tisztességesen kapitalista gazdaság legyen.

 • Azt, hogy az ország segítse, és ne hagyja maga mögött a „rendszerváltás veszteseit”.

 • Azt, hogy Magyarország a tudás, a tehetség, és a szorgalmas munka országa legyen, ne pedig a multinacionális tőke rabszolgája.

 • Azt, hogy az országot károsító politikai pártok egyeduralma megszűnjön.

 • Azt, hogy országunk széles POLGÁRI középosztályra épülő, valódi demokrácia, jóléti piacgazdaság legyen, ahol a GDP jelentős hányada a belső piacról származzon!

 

Mit tegyünk, hiszen könnyű kritizálni javaslat nélkül!?

 

Első lépésként követeljük az erkölcsi nullára íródott fidesz-kreatúra köztársasági elnök azonnali távozását, mert erkölcsileg méltatlanná vált a magyar nép képviseletére!

Tök mindegy, hogy mennyire (lopta mástól, vagy csupán dilettáns módon szakszerűtlenül) zűrösen alkotta meg a doktori disszertációját, hiszen már a megalapozott gyanú is összeférhetetlen a legfőbb magyar közjogi méltósággal!

 

I. Sólyom László a nép elnöke!

 

SCHMITT PÁLNAK MENNIE KELL!

 

Ésszerű lehet az alternatív elnök keresés?

Véleményem szerint: NEM.

A köztársasági elnök az állandóság, a folytonosság, a béke szimbóluma is egyben. A köztársaság első embere a magyar NÉP, és nem csupán a magyar állam megtestesítője.

 

Napjainkban nem csupán ismert-elismert ember kell e posztra, hanem olyan, aki már bizonyította emberi kvalitását, erkölcsi tisztaságát, a néphez való hűségét, szakmai bölcsességét és politikai feddhetetlenségét.

Van ilyen ember egyáltalán?

(Hiszen a rendszerváltó elit egyik első torz művelete volt, amikor az embereket megtévesztve, a politikai – pártelit kompetenciájává süllyesztették az elnökválasztást.)

Igen, Sólyom László ilyen ember.

Emberi kvalitása megtámadhatatlan: senki nem tudta kikezdeni, pedig utálta a fidesz és az mszp is!

Erkölcsi tisztaságát és politikai feddhetetlenségét bebizonyította, amikor képes volt elítélni a csaló hatalmat, de ezért egy percre sem lépte át az Alkotmányban rögzített jogosítványait, s közben egyszer sem tévedt a pártpolitika ingatag csapdájába.

Népi indíttatását elnöksége alatt folyamatosan bizonyította, szakmai bölcsességét pedig az Alkotmány létrehozásában játszott szerepe mellett, az általa elutasított jogalkotási cselekmények is igazolják.

Végül, ne felejtsük el kiemelni azt a tényt sem, hogy megválasztását a Védegylet civil jelölése mellett, az egymás ellen acsarkodó fidesz-mszp böszmék primitívségének is köszönheti az ország.

 

Indítsunk népmozgalmat Sólyom elnökségéért, hiszen ha eme „apró” kérdésben nem sikerül azonos ÉRTELMI ALAPÚ PLATFORMRA hozni az ország még mindig pártokban gondolkozó embereit, akkor nem lehet leváltani az orbáni rákosi rendszert!

 

II. SZÉP Magyarországért választási szövetség

 

SZolidaritás az Élhető Polgári Magyarországért választási szövetség

 

Az alapozó lépés, legkésőbb a legközelebbi választáson egy kétharmados, fideszt leváltó ideiglenes kormányzat felállítása, majd a második lépcsőben az újonnan kidolgozott plurális-demokrata választás kiírása, melynek legfontosabb feladata a széles társadalmi alapon felépített koalíciós kormányzás kialakítása.

 

El kell felejtenünk a meglévő pártokra alapozó, beszűkült gondolkozást! Ezek mindegyike hiteltelenné vált, képtelen a fideszt leváltani.

 

Egy olyan választási szövetség megalakítása szükséges, ahol együttműködhet a közös nemzeti minimum érdekében fideszes, mszpés, jobbikos, lmpés, dkás, szolidaritásos, 4kás, millás, és minden más párt és szervezet követője, ebben a sokszínű országban!

A választási szövetségbe a pártok, szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek, munkavállalói és szakmai érdekvédelmi szervezetek és nonprofit társadalmi szervezetek állnának össze, ezzel egy nagyon széles társadalmi egységfrontot alakítanának ki.

A választási szövetségben (javaslatom szerint: SZÉP Magyarországért névvel, lásd egyes elképzeléseimet a https://edemokracia.magyarorszag.hu/forum/posts/list/17806.page rovatom oldalain) alapvetően jogi személyű társaságok vennének részt.

Nem kizárva persze belőle az egyéni csatlakozókat sem, megoldható lenne így az orbánisták leváltása a mai torz demokratikus keretben, és lehetővé válna az új rendszer alapjainak elvi egyeztetése, s a következő választási rendszer kidolgozása.

 • Kidolgozandó a csatlakozó szervezetek szuverenitása és identitásuk megőrzése, garanciája.

 

III. Nemzeti Minimum programja

 

Alkotmányozó Nemzetgyűlés kell!

 

Miket tekinthetnénk nemzeti minimumnak?

 • Az autoriter módon hozott jogszabályok visszavonása.

 • Új, kétkamarás választási rendszer kidolgozása. - A plurális sokszínűség gátja a parlamenti küszöb: minden legalább 100 ezer választót képviselő szervezetnek helye kell, hogy legyen az országgyűlésben!

 • Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívása.

 • Népszavazások rendszerének egyszerűsítése.

 

Megoldandó feladat alternatívák:

 • Az egészségügy béreinek azonnali, legkevesebb 100%-os bérrendezése, a vezetői státuszok azonnali felülvizsgálatával és 50%-os csökkentésével

 • APEH megerősítése; új adótörvények. A munka, a teljesítmény és a gyermeknevelés segítése az adórendszerben. Szolidaritás elvű (családi adózás) egykulcsos SZJA rendszer, a vagyonadó intézményének egyidejű bevezetésével. A vagyonalapú közteherviselés átfogó, rendszerszerű kidolgozása. Az off-shore és külföldre vitt jövedelmek itthoni adóztatása. Teljes körű vagyonfelmérés a leggazdagabbaktól kezdve. A költség elszámolások rendszerének egységesítése és egyszerűsítése.

 • Pénzügyi szféra átvilágítása – a devizahitelezés termékhibáinak kimondása, a hitelesek kártérítése. A korlátlan devizaimport mérséklése. Kiáramló deviza nemzet banki felügyelete.

 • A környezetvédelmi díjak rendszerének kidolgozása. Magyar Innovációra alapozott Öko-gazdaság kialakítása. Környezetvédelmi termékdíj minden import termékre, a magyar innováció export terméktámogatásával egy időben

 • Egységes elvűvé kell tenni a pártok, az egyházak, és a nonprofit szervezetek finanszírozását. Mindegyik kategóriában az alapot a tagság befizetése, valamint szerződéses feladatellátásuk különálló finanszírozása képezné. Pártalapítványok megszüntetése; pártok támogatásának megszüntetése; vagyonuk állami visszavétele és újraelosztása a pártok néhány ezres tagsága tartsa el a szervezetet.

 • A kapitalista elvű munkáért kapitalista elvű bért kell fizetni. Ennek lehetséges módszere: a magyar munkabérek degresszív növelése pl. minimálbérszint 3 szoros – átlagbér kétszeres – átlagbér 3-szorosa felett 1-szeres növelési szorzó alkalmazása.

 • Bármilyen állami-önkormányzati támogatás kizárólag polgárnak, személyre szólóan adható. Minden normatív támogatási rendszer automatizmusának megszüntetése; viszonyítási alapként való alkalmazása, személyre szabása.

 • Állami – önkormányzati cégek kapitalista átalakítása – vezetési szintek minimalizálása.

 • Politikusok legfeljebb országos átlagfizetést kaphatnak; költségeikkel elszámolni kötelesek; juttatásaik növekedése nem haladhatja meg a minimálbér növekedésének szintjét. Kádári párt és társadalmi-politikai vezetők közéletből eltávolítása.

 • Személyi felelősségek érvényesítése; károkozás kényszermunka alapú jóvátétele; vagyonok előzetes zárolása. Minden csődben érdekelt vezető személy elszámoltatása és vezetői státuszának megszüntetése.

 • Mindennemű álláshalmozás azonnali korlátozása. Az elit álláshalmozásának megakadályozása; Főállású képviselő nem lehet máshol is főállásban képviselő, vagy polgármester, vagy felügyelőbizottsági tag vagy igazgatósági tag; kivéve, ha a választott funkcióit tiszteletdíj, vagy munkabér, illetve bér jellegű egyéb juttatás nélkül látja el.

 • Minden korrupció, és fekete foglalkoztatás kényszermunkával és teljes vagyonelkobzással büntetése.

 • Lánctartozások felderítése és rendezése.

 • Jogalkotás csak a nyilvánosság bevonása után lehetséges.. A jelenlegi téves szerepfelfogás helyett: a DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS MAXIMÁLIS és VISSZAJELZETT demokráciája után a DÖNTÉS FELELŐS diktatúrája következik.

 • Kritikák csak javaslattal együtt értelmezhetők, felhasználásuk vagy elutasításuk nyilvános értékelést kíván.

 

IV. Alkotmánysértő hatalomnak mennie kell!

 

Általános, országos polgári ellenállás

 

Minden demokratikus együttműködő szervezet a közös listára szervezi a választópolgárokat.

Fel kell keresni, és segítségre buzdítani a „csendes többséget” - ez a réteg közel 4 MILLIÓ magyar polgár!!!

Meg kell győzni a fidesz hívőket tévedésük következményeiről.

Mindenkinek tudomására kell hozni, hogy a jelenlegi pártok képviselői NEM képviselik a választóik érdekét! Ezt a tényt bizonyította a https://edemokracia.magyarorszag.hu/forum/posts/list/17806.page oldalon, a 2011.12.27 08:43:08 -kor közzétett: Nyílt levél a Magyar Köztársaság Országgyűlése képviselőihez! című dokumentum fogadtatása.

 

A jelenlegi magyar képviselők nem tartják tiszteletben sem képviselői Esküjüket, sem az Alkotmány, sem az Alaptörvény jogi normáit, ezért a Parlament feloszlatását kell a népnek kezdeményeznie!

Nagy tömegű, utcai megmozdulások szervezésére lesz szükség ahhoz, hogy a parlamenti többség feloszlassa önmagát.

 

V. Választás kiírása az új

 

szabályok szerint.

 

A kiépítendő új választási rendszer meghatározó eleme lehet, hogy:

 • a társadalom minden rétegét képviselni kell a magyar törvényhozásban;

 • fel kell számolni a néhány tízezres pártok túlhatalmát;

 • biztosítani kell a szavazók kontrollját képviselőik felett (visszahívhatóság);

 • új elvek alapján kell meghatározni a mentességeket (minden magyar állampolgár ellen azonos módon kell lefolytatni az állami és bírósági eljárásokat, azzal a különbséggel, hogy a politikusok esetében szoros parlamenti felügyeletet kell gyakorolni az eljárás során végig);

 • az önkormányzati választási körben meg kell szüntetni a pártok propagandáját, és a személyi programokra kell helyezi a hangsúlyt;

 • be kell vezetni a törvényeket megerősítő népszavazások körét;

 • egységes eljárásrendet kell követni minden magyar választáson.

 • Meg kell teremteni a második kamara elvi rendszerét, melynek alapját az Országos Civil Érdek-képviseleti (OCÉ) választási rendszer, vagy hasonló lehetőség adhatja.

 • Az első valóban demokratikus választáson lehetővé kell tenni, hogy minden 100 ezer választópolgár szavazata egy parlamenti mandátumot érjen.

 • Visszaállíthatnánk a 176 egyéni képviselői helyet, ahol bármely szervezet vagy választópolgár indulhatna, aki a választás korlátozott költségét – 100 ezer forintot képviselői helyenként/választásonként – a teljes egészében nyilvános választási számlájára be tudja fizetni.

 • A választás teljes internetes nyilvánosság alapján, csak és kizárólag ezen összeghatáron belül bonyolítható le.

 • Az a párt, vagy választási szervezet, amelyik a nyilvánosság megkerülésével bárkitől pénzt fogad el, vagy költséget számol el, a választásból – korrupció; erkölcstelen magatartás miatt – azonnal kizárásra kerül.

 • Egyéni képviselő kötelezően nem vehet részt választási szervezet vagy párt frakciójának munkájában; szavazatáért kizárólag a választói felé tartozik elszámolással.

 • A maradék szavazatokat 100 ezer szavazatonként minden választási szervezet önmaga használja fel képviselői mandátumokra. Az összes képviselői létszám = (szavazópolgárok száma / 100 ezer) – egyéni képviselői mandátumok száma.

Az új listás mandátumok száma így 150 és 200 közé tehető, a választáson résztvevők számától függően. A nem szavazó százezrek képviselete üresen kell hogy maradjon a parlamentben!

A képviselői létszám csökkentése hazug mellébeszélés a politikai pártoktól, mert az államigazgatás költségeit más, hatékonyabb módon kell csökkenteni.

 

Menyhért Péter gazdasági tervező, nonprofit érdekvédő

 

 

 

Szólj hozzá!

Mondjanak le!

2011.12.27. 09:05 menyusp

 Kedves ismert és ismeretlen barátaim!

Én sajnos egy nem eléggé aktív, nehezen mozgásba hozható állampolgár vagyok, akinek nem tetszik ez a rendszer.

Mit tehetek mégis, ha változást szeretnék elősegíteni, miközben nem kívánok részt venni a hatalom gyakorlásában?

Mivel segíthetek az aktív változást követelőknek?

Írtam egy nyílt levelet, amelyben az én képviselőmet felszólítom a lemondásra, új választás kiírására!

Kérem, tegye meg mindenki, aki a következőkkel egyetért. Küldje el a felszólító levelet a saját képviselőjének, függetlenül attól, hogy az illető kormánypárti vagy ellenzéki képviselő!

A jogsértés, a bűn számonkérése mindannyiukra vonatkozik!

Üdv menyus

 

Nyílt levél

a Magyar Köztársaság Országgyűlése

képviselőihez!

 

Tisztelt képviselő Asszony – Úr!

 

Magyar és demokrata elkötelezettségű polgárként szólítom fel Önt: tegyen hitet személyes meggyőződése szerint a magyar demokráciáért!

 

Véget ért az év, és véget ért a Magyar Köztársaság.

A rendszerváltás Alkotmányát felváltja az Alaptörvény, azonban egy érdemi momentum változatlan marad: a Fidesz-Kdnp kormány alkotmánysértő hatalomgyakorlása.

 

Az Alkotmány 2.§ (3) bekezdése és a Alaptörvény C cikk (2) bekezdése egyaránt a következő axiómát tartalmazza:

Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”

 

A jelenleg érvényes, és a jövőre hatályba lépő alapjogi rendelkezés szerint, Ön személyes részvételével olyan hatalomgyakorlás közjogi kereteit legitimálja a képviselői mandátumával, mely hatalom semmibe veszi a magyar jogrendszer alapját!

Ön, tisztelt képviselő asszony / úr, esküt tett arra, hogy a magyar jogrendet tiszteletben tartja, és megvédi hazáját jogrendünk megsértőitől.

Képviselői esküje, és az alkotmány tételes normaszövege alapján Ön köteles fellépni az alkotmánysértők ellen, függetlenül politikai vagy más irányú hovatartozásától.

 

Törvénytisztelő magyar polgárként, akitől Ön 2010-ben a képviseleti jogosultságát kapta, felszólítom, hogy még ebben az évben, de legkésőbb a 2012 év első ülésnapján mondjon le képviselői mandátumáról, követelje a kormány lemondását, és minden rendelkezésére álló eszközzel tiltakozzon a Fidesz-Kdnp hatalmi csoport alkotmánysértő magatartása ellen!

Amennyiben Ön nem tesz eleget alkotmányos kötelezettségének és a választói követelésnek, úgy kinyilvánítja a nemzet nyilvánossága előtt, hogy Ön a képviselői honoráriumát, költségtérítéseit, valamint a választott tisztsége folytán rendelkezésére álló anyagi és erkölcsi előnyeit fontosabbnak tartja a haza sorsánál, a Magyar jogrend tiszteleténél! Képviselői mandátumát 2012-től Ön, csak a Magyar társadalom erkölcsi megvetését vállalva tarthatja meg.

Indoklás:

 

 • Orbán Viktor Miniszterelnök Fidesz-Kdnp kormánya a több mint 50 %-os választási eredményével (közel 2.800.000 szavazópolgár támogatásával) kétharmados döntési jogosultságot szerzett a Magyar törvényhozásban. A választók akarata felhatalmazta arra, hogy a fennálló jogrend alapján döntsön az ország, a nemzet valamennyi polgára érdekében.

  A választói akarat, és a kormány, valamint a képviselők személyes esküje sem teszi azonban lehetővé, hogy a hatalom birtokosa felülemelkedjék az érvényes jogszabályok és az alkotmány előírásain. Nem kapott jogosultságot a kétharmados kormányzat sem, a jogrend, a jogbiztonság szétzilálására; a demokrácia intézmény és garancia rendszerének lebontására.

 • A regnáló Fidesz-Kdnp hatalom működését a jogalkotásról szóló törvény módszeres kijátszásával kezdte meg működését, mely csalásnak, a szavazópolgárok megtévesztésének, a jogrend súlyos sérelmének minősül akkor is, ha a jogsértő erkölcstelen módon, hatalmával visszaélve ezt nem veszi figyelembe!

  A jogalkotásról szóló törvény társadalmi egyeztetést előíró normája a Magyar társadalom védelmét szolgálja az autoriter hatalomgyakorlás ellen.

  Az egyéni képviselők által benyújtott jogszabály tervezetek társadalmi egyeztetését a törvény azért nem írta elő tételesen, mivel azok kivételes esetnek tekinthetők, melyekre logikusan érvényesek az általános előírások! Mivel a jogalkotásról szóló törvény nem írja le, hogy az egyéni képviselő által benyújtott jogszabály tervezet mentesül a társadalmi egyeztetés alól, így a kormányzat minden egyes ilyen módon elfogadott jogszabálya törvénysértő, érvénytelen.

 • A regnáló Fidesz-Kdnp hatalom nem kért, ennek megfelelően nem is kapott felhatalmazást a Magyar nemzet polgáraitól egypárti alkotmányozásra, így az Alaptörvény elfogadása sérti a Magyar jogrend szellemiségét, erkölcsi alapját!

  A társadalom elutasító magatartását bizonyítja, hogy az Alkotmány támogatására közpénzből lebonyolított felmérés szerint, a Magyar szavazópolgárok alig egynegyede (a Fidesz sokéves szavazóbázisának is kevesebb mint fele!) támogatta véleményével az Alaptörvényt, mely így a kormányzat erőszakos hatalombirtoklásának bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 • A regnáló Fidesz-Kdnp hatalom nem kért, ennek megfelelően nem is kapott felhatalmazást a Magyar nemzet polgáraitól, arra, hogy a világ és a magyar jogrend alapelveivel ellentétesen visszamenőleges hatályú jogalkotással szerzett jogot sértsen, polgári szerződéseket rúgjon fel megalapozatlanul, ezzel a jogbiztonságot megszüntesse.

  Minden ilyen irányú jogalkotási eljárás így a kormányzat erőszakos hatalombirtoklásának bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 • A regnáló Fidesz-Kdnp hatalom nem kért, ennek megfelelően nem is kapott felhatalmazást a Magyar nemzet polgáraitól, arra, hogy a Magyar független politikai, közigazgatási, gazdasági és egyéb intézményrendszereit úgy alakítsa át, hogy mindazok vezetése, felügyelete az uralkodó hatalmi pártszövetség kezébe kerüljön, többnyire kormányzati ciklusokon túlnyúló hatállyal.

  Minden ilyen irányú jogalkotási eljárás így a kormányzat kizárólagos hatalombirtoklásának bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 • Az elmúlt időszakban a kormányzó hatalom megszüntette a polgárok független tájékoztatásának fórumait, korlátozva ezzel a magyar polgárok információ szabadságát.

  Erkölcstelen és hazug például az a pályázati eljárás, mely olyan feltételeket ír ki egy évtizedek óta működő frekvencia használatára, mely kiírás a frekvencia használóját hátrányosan, diszkriminatív módon különbözteti meg. (lásd a Klub Rádió évtizedes közéleti információ-szolgáltató profiljának zenei műsorszolgáltató profillá átalakítása.)

  Ez az eljárás így a kormányzat kizárólagos hatalombirtoklásának bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 • Sérti a magyar jogrendet az az eljárás is, amikor a parlamenti végszavazás előtt érdemben változtatják meg a törvényjavaslatok szövegét, mert ezzel lehetetlenné válik a tisztességes szakmai alkotómunka.

  Ez az eljárás így a kormányzat kizárólagos hatalombirtoklásának bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 • Sérti a magyar jogrendet és a választópolgárok személyes érdekeit is, amikor a választókerületek méretét, földrajzi elhelyezkedését pártpolitikai érdekek, és nem független szakmai testületek nyilvános véleményeinek egyeztetése alapján változtatják meg. Ezzel, a látszólag formai kérdéssel, lehetetlenné válik a szavazópolgárok független, személyes döntése, a titkos szavazás joga.

  Ez az eljárás így a kormányzat erőszakos hatalom megszerzésének bizonyítékaként alkotmánysértő, érvénytelen.

 

Tisztelt képviselő asszony / úr!

 

Ön a személyében vállal felelősséget a magyar jogrend, az erkölcs normáinak felrúgásában; eskü- és hitszegővé válik, ha nem teljesíti alkotmányos kötelességét, és nem lép fel a gátlástalan hatalombirtoklás ellen. Nincs kollektív bűnösség, ahogyan nem lehet „pártfegyelem” álcája mögül elhárítani a személyes felelősséget.

Kérem, adja vissza mandátumát, és minden magyar és nemzetközi fórumon hozza nyilvánosságra az alkotmányos demokrácia védelmében megtett lépését!

 

Köszönettel:

 

Menyhért Péter választópolgár, Budapest -Csepel

Szólj hozzá!

Ma is aktuális 2011

2011.12.27. 09:04 menyusp

Nyílt levél a „radikális” és a mérsékelt magyar ellenzék képviselőinek, és a „csendes többségnek”!

Tisztelt Elnök urak, képviselők, magyar polgárok!

Kibékíthetetlen gondjaim vannak a kétharmaddal kérkedő hatalom gátlástalan, hazug és mindenkit semmibe vevő uralkodásával.

A Lázár-Balsai alkotmánymódosítással olyan lépésre készülnek, amely megrengeti a magyar jogrendet, elfogadásával semmivé válik a jogbiztonság!

Demokráciát játszanak, közben cselekedeteik gusztustalanul nagyképűek (pl. az érvényben lévő jogalkotásról szóló törvényt is semmibe véve, kizárólagos jogokat formálnak mindenre, amihez hozzáférnek).

Vajon mit tett ez idő alatt az ellenzék? Kínosan próbálta betartani a demokrácia játékszabályait; választások megnyerésére és az emberek tájékoztatására törekedett.

Naivan azt hitte (és hiszi ma is!), hogy valami alkotmányos eszköz megoldást hozhat. Mindezt egy olyan kormányzat regnálása alatt, amely a demokrácia minden értékét lábbal tiporja, s fogalma sincsen erkölcsről, tisztességről.

Egy OV idézet, mellyel mélységesen egyetértek „Avantgarde csapatokkal, legyenek azok utcaiak vagy parlamentiek, nem lehet eredményt elérni egy antidemokratikus, a demokrácia normáira fittyet hányó kormányzattal szemben!”

Mit tegyenek meg?

Szálljanak ki a parlament látszat demokráciájából az Alkotmány és a jogalkotásról szóló törvény semmibe vétele után azonnal! Adják vissza – tiltakozásul mindannyian egyszerre!


 

Vajon miért? Féltették a képviselői juttatásaikat; az előnyöket és a költségtérítéseket? Ennyire nem hittek magukban, az igazukban?

Tisztában vannak-e azzal, hogy az egész magyar politikai elit elvesztette mára a hitelét, s az emberek szemében megélhetési politikussá degradálódott?

Nem gondoltak rá, hogy ezzel ország és a világ előtt Önök biztosítják GYF legitimitását???

Tisztelt képviselők: hölgyek és urak!

Minden egyes nappal, minden elfogadott ocsmány „többségi” törvénnyel, belesüllyednek Önök is a CINKOSSÁG bűnébe!

Komolyan gondolják, hogy tönkretett emberi sorsokat, szétzilált egészségügyet, elrabolt milliárdokat rendeleti úton rendbe lehet hozni?

Ha szótlanul várnak, míg a vagyontörvény alapján kilopják a nemzet vagyonát; ha végignézik a nemzeti egészségbiztosítás vagyonának átjátszását magánkezekbe, akkor ÖNÖK IS BŰNTÁRSAKKÁ VÁLNAK!!!

Valóban úgy hiszik, hogy az eredményes és pozitív népszavazás miatt ez a kormány le fog mondani? Én biztos vagyok benne, hogy nem.

Nem fognak az mszp pénzéhes haszonleső karrieristái új választást sem kezdeményezni, mert OV-tól még jobban félnek, mint saját bűntársuktól, s egyébként is csak akkor állnának fel, ha kihúzzák a fenekük alól a széket.

Természetesen a népszavazásra mielőbb szükség van, már csak azért is, hogy ne lehessen többet packázni a népfelség elvével!

Persze, könnyű volna ítélni mások felett: ha olyan „hangember” lennék csupán, mint az uralkodó elit egy jelentős része.

Javaslatom, és egyben kérésem Önhöz, valamint minden demokratikus gondolkodású képviselőhöz a következő:

Szerintem Mahatma Gandhi erőszakmentessége, bölcsessége és céltudatossága mutathat utat bajaink megoldásához: kérem, tegye meg a következőket MINDEN JÓÉRZÉSŰ KÉPVISELŐ, aki nem kíván súlyosan népellenes bűnökhöz asszisztálni, s fel kíván lépni a CSAK PARLAMENTI többség gátlástalan rombolása ellen.

• Azok a képviselők, akik valóban a nép, a választóik szolgálatát tartják hivatásuknak, legkésőbb szeptember 30.-i hatállyal MONDJANAK LE KÉPVISELŐI MANDÁTUMUKRÓL. Ezzel jelezve azt is: ők nem pénzéhes, megélhetési politikusok! Lemondásuk mellé csatoljanak egy kérelmet a Parlament Elnökéhez és egyet a Köztársasági Elnökhöz címzetten, melyben kérik a parlament azonnali feloszlásának kimondását.

• Forduljanak mindannyian levéllel az Európai Unió szerveihez, melyben a nemzetközi közösség támogatását kérik a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának politikai-diplomáciai helyreállításához.

• A demokráciáért dolgozó pártok vezetői a parlamenti mandátumukat visszaadó képviselők aláírásával egyetemben, forduljanak a világ demokratikus országainak nagykövetségeihez elvi támogatásért, a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának erőszakmentes helyreállítása érdekében.

• A demokráciáért felelősséget érző pártok vezetői, forduljanak bejelentéssel az illetékes hatóságokhoz: október 1. és 23. között NÉMA TILTAKOZÁST tartanak választóik részvételével a Parlament körül, a rendkívüli választás kiírása érdekében!

• A demokráciáért felelősséget érző pártok vezetői, forduljanak szavazóikhoz támogatásért: az a polgár, aki a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának erőszakmentes javításával egyetért, jöjjön NÉMA TILTAKOZÁSRA A PARLAMENT köré, s tüntessen együtt demokratikusan választott képviselőivel.

Kedves Viktor, Tisztelt képviselők!

Ne felejtsék: a személyes példa minden elcsépelt szónál többet ér!
Álljon némán és fegyelmezetten a parlament körül minden demokrata polgár: VÁLASZTÓ ÉS KÉPVISELŐ EGYÜTT, míg ki nem mondják a parlament feloszlását.

Álljon ott méltóságteljes csöndben százezres, milliós tömeg, amely nem szidalmaz, nem gúnyol, nem kér számon, de NEM FOG HAZAMENNI!

Jelezze a csönd a kormány halotti csendjét!

Ha javaslatom megvalósulna, akkor nem lenne módja egyetlen erkölcstelen, pénzéhes képviselőnek sem, a parlament látszat működésének fenntartására.

Végül az OV idézet folytatása: „Amikor a demokrácia csak paraván, és mögötte egész más dolog történik, akkor az egész társadalomnak kell egyfajta szövetségre lépnie,…”

Fontolják meg: most nem csupán fidesz-szövetségre, hanem a demokráciát akaró, MINDEN EGYES MAGYAR POLGÁRRA van szükség!

Ha ÖNÖK ott lesznek, akkor én is ott leszek némán, csendben, mindaddig, míg jóra nem fordul beteg demokráciánk sorsa.

Üdvözlettel:

Menyhért Péter

csepeli nyugdíjas tűzoltó

A levelet kapják:

andras.schiffer@parlament.hu

attila.mesterhazy@parlament.hu

vona.gabor@parlament.hu

magyarorszag.hu Fórum rovat

2011június 05.

Szólj hozzá!

Címkék: nem politika a közélet orbán rendszer tetszik

Ma is aktuális Nyílt levelem 2007

2011.12.27. 09:03 menyusp

Nyílt levél Orbán Viktornak; a „radikális” és a mérsékelt magyar ellenzék képviselőinek, és a „csendes többségnek”!

Tisztelt Elnök úr, képviselők, magyar polgárok!

Baloldali érzelmű, radikális gondolkodású ember voltam, amióta az eszem tudom. A magyar politika azonban kihúzta a talajt a lábam alól. 1994-ben a magyar liberális párt eladta lelkét, feladva elveit, beállt a kommunista párt mellé hatalom morzsákat kunyerálni.

2004-ben egy puccsista milliárdos elfoglalta a magyar baloldal legnagyobb pártját; 2006-ban cca. 2,5 millió rá szavazó magyar választópolgárnak súlyos anyagi kárt okozva, a hatalom megszerzése érdekében őket tévedésbe ejtve és folytatólagosan tévedésben tartva, hatalomra került, végül 2006 őszén a magát liberálisnak mondó párt vigyorogva nézte végig a rendőrterror napjait.

A rombolás ma is tart: a vagyontörvény és az E Alap széthordása következményeként, a jelenleginél súlyosabb, visszafordíthatatlan anyagi és társadalmi károk várhatók.

Mint az öszödi beszédből kiderült, GYF-nek sikerült korrumpálnia és bűntárssá degradálnia az mszp elitjét, s elkezdte egy a rákosi-diktatúrára hajazó, öntelt és nagyképű rendszer kiépítését.

Ez a rendszer hülyének nézi saját szavazóit is, lenézi a kisembereket – kommunikációs bábúvá silányítva őket; s az érdekképviseletek szétverésével demoralizálja a gondolkodó polgárokat.

Mindehhez támogatást kap a magyar értelmiség kollaboráns részétől.

Demokráciát játszanak, közben cselekedeteik gusztustalanul nagyképűek (pl. az érvényben lévő jogalkotásról szóló törvényt is semmibe véve, kizárólagos jogokat formálnak mindenre, amihez hozzáférnek).

Vajon mit tett ez idő alatt az ellenzék? Kínosan próbálta betartani a demokrácia játékszabályait; választások megnyerésére és az emberek tájékoztatására törekedett.

Naivan azt hitte (és hiszi ma is!), hogy a népszavazás megoldást hozhat. Mindezt egy olyan kormányzat regnálása alatt, amely a demokrácia minden értékét lábbal tiporja, s fogalma sincsen erkölcsről, tisztességről.

Egy OV idézet, mellyel mélységesen egyetértek: „Avantgarde csapatokkal, legyenek azok utcaiak vagy parlamentiek, nem lehet eredményt elérni egy antidemokratikus, a demokrácia normáira fittyet hányó kormányzattal szemben!”

Mit nem tettek meg?

Nem szálltak ki a parlament látszat demokráciájából az öszödi beszéd után azonnal; nem adták vissza – tiltakozásul mindannyian egyszerre! – a mandátumukat, pedig meggyőződésem szerint ez lett volna akkor az egyetlen hatásos, demokratikus eszköz!

Vajon miért? Féltették a képviselői juttatásaikat; az előnyöket és a költségtérítéseket? Ennyire nem hittek magukban, az igazukban?

Tisztában vannak-e azzal, hogy az egész magyar politikai elit elvesztette mára a hitelét, s az emberek szemében megélhetési politikussá degradálódott?

Nem gondoltak rá, hogy ezzel ország és a világ előtt Önök biztosítják GYF legitimitását???

Tisztelt képviselők: hölgyek és urak!

Minden egyes nappal, minden elfogadott ocsmány „többségi” törvénnyel, belesüllyednek Önök is a CINKOSSÁG bűnébe!

Komolyan gondolják, hogy tönkretett emberi sorsokat, szétzilált egészségügyet, elrabolt milliárdokat rendeleti úton rendbe lehet hozni?

Ha szótlanul várnak, míg a vagyontörvény alapján kilopják a nemzet vagyonát; ha végignézik a nemzeti egészségbiztosítás vagyonának átjátszását magánkezekbe, akkor ÖNÖK IS BŰNTÁRSAKKÁ VÁLNAK!!!

Valóban úgy hiszik, hogy az eredményes és pozitív népszavazás miatt ez a kormány le fog mondani? Én biztos vagyok benne, hogy nem.

Nem fognak az mszp pénzéhes haszonleső karrieristái új választást sem kezdeményezni, mert OV-tól még jobban félnek, mint saját bűntársuktól, s egyébként is csak akkor állnának fel, ha kihúzzák a fenekük alól a széket.

Természetesen a népszavazásra mielőbb szükség van, már csak azért is, hogy ne lehessen többet packázni a népfelség elvével!

Persze, könnyű volna ítélni mások felett: ha olyan „hangember” lennék csupán, mint az uralkodó elit egy jelentős része.

Javaslatom, és egyben kérésem Önhöz, valamint minden demokratikus gondolkodású képviselőhöz a következő:

Szerintem Mahatma Gandhi erőszakmentessége, bölcsessége és céltudatossága mutathat utat bajaink megoldásához: kérem, tegye meg a következőket MINDEN JÓÉRZÉSŰ KÉPVISELŐ, aki nem kíván súlyosan népellenes bűnökhöz asszisztálni, s fel kíván lépni a CSAK PARLAMENTI többség gátlástalan rombolása ellen.

Azok a képviselők, akik valóban a nép, a választóik szolgálatát tartják hivatásuknak, legkésőbb szeptember 30.-i hatállyal MONDJANAK LE KÉPVISELŐI MANDÁTUMUKRÓL. Ezzel jelezve azt is: ők nem pénzéhes, megélhetési politikusok! Lemondásuk mellé csatoljanak egy kérelmet a Parlament Elnökéhez és egyet a Köztársasági Elnökhöz címzetten, melyben kérik a parlament azonnali feloszlásának kimondását.

Forduljanak mindannyian levéllel az Európai Unió szerveihez, melyben a nemzetközi közösség támogatását kérik a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának politikai-diplomáciai helyreállításához.

A demokráciáért dolgozó pártok vezetői a parlamenti mandátumukat visszaadó képviselők aláírásával egyetemben, forduljanak a világ demokratikus országainak nagykövetségeihez elvi támogatásért, a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának erőszakmentes helyreállítása érdekében.

A demokráciáért felelősséget érző pártok vezetői, forduljanak bejelentéssel az illetékes hatóságokhoz: október 1. és 23. között NÉMA TILTAKOZÁST tartanak választóik részvételével a Parlament körül, a rendkívüli választás kiírása érdekében!

A demokráciáért felelősséget érző pártok vezetői, forduljanak szavazóikhoz támogatásért: az a polgár, aki a magyar demokrácia feloldhatatlan válságának erőszakmentes javításával egyetért, jöjjön NÉMA TILTAKOZÁSRA A PARLAMENT köré, s tüntessen együtt demokratikusan választott képviselőivel.

Kedves Viktor, Tisztelt képviselők!

Ne felejtsék: a személyes példa minden elcsépelt szónál többet ér!
Álljon némán és fegyelmezetten a parlament körül minden demokrata polgár: VÁLASZTÓ ÉS KÉPVISELŐ EGYÜTT, míg ki nem mondják a parlament feloszlását.

Álljon ott méltóságteljes csöndben százezres, milliós tömeg, amely nem szidalmaz, nem gúnyol, nem kér számon, de NEM FOG HAZAMENNI!

Jelezze a csönd a kormány halotti csendjét!

Ha javaslatom megvalósulna, akkor nem lenne módja egyetlen erkölcstelen, pénzéhes képviselőnek sem, a parlament látszat működésének fenntartására.

Végül az OV idézet folytatása: „Amikor a demokrácia csak paraván, és mögötte egész más dolog történik, akkor az egész társadalomnak kell egyfajta szövetségre lépnie,…”

Fontolják meg: most nem csupán fidesz-szövetségre, hanem a demokráciát akaró, MINDEN EGYES MAGYAR POLGÁRRA van szükség!

Ha ÖNÖK ott lesznek, akkor én is ott leszek némán, csendben, mindaddig, míg jóra nem fordul beteg demokráciánk sorsa.

Üdvözlettel:

Menyhért Péter

csepeli nyugdíjas tűzoltó

A levelet kapják:

fidesz@fidesz.hutibor.navracsics@parlament.huorbanviktor@orbanviktor.hu;fogadoora@orbanviktor.huibolya.david@parlament.hucsintalan@hirtv.net; arteria @hirtv.net; nezo.laszlo@hirtv.netszerk@magyarnemzet.huvorostk@nepszabadsag.hu;up@mail.index.hugavra@hirszerzo.huirjonnekunk@mtv.hucsaba.mezo@mtv.hu;
2007. október 30.

 

Szólj hozzá!

Címkék: nem politika a közélet orbán rendszer tetszik

Idióta kollaboráns értelmiség és igaz-hazugságok hálójában vergődik az ország!

2011.11.08. 12:20 menyusp

 

Hol tart 2011 november 8.-án Magyarország?

Egy forradalom-polgárháború küszöbén.

Nincs könnyű megoldás, ami fájdalommentesen kivezethetne hazugságországból, mert intenzíven épül a bolsevik típusú személyi kultusz.

Demokráciánk már csak nyomokban található; a jogrend lényegében megszűnt.

Formák és igaz-hazugságok uralják a magyar közéletet.

 

Az úgynevezett rendszerváltás óta hazánk felélte tartalékait, elpocsékolta nemzeti kincsünk jelentős részét, és súlyosan megsebezte a magyar szürkeállományt.

 

A rendszerváltó elit olyan torz rendszert épített, mely a szocialista gazdaságot átcímkézve, formális demokráciát hozott létre, miközben valódi célja az eredeti tőkefelhalmozás, saját hatalmának bebetonozása volt.

 

Az első tíz év kudarca után ez az elit szándékosan megosztotta a társadalmat: kialakították a két böszme párt körül az emberek HÍVŐ, elvakult tömegeit.

 

Az oszd meg és uralkodj módszer tökéletesen működik, s a koronát minderre gyurcsány és orbán közösen tette fel.

 

Ez a két karizmatikus személyiség módszeresen vakította el hívőit, miközben a demokrácia már kialakulófélben lévő megnyilvánulásait irtották ki.

 

A gyurcsány honosította meg az erkölcstelenség és gátlástalanság hatalmát a közpolitika felett. Ügyesen szétverte a baloldalt Magyarországon, miközben állandóan demokráciáról hablatyolt. Létrehozta a szélsőjobb erőt, hiszen neki köszönhetően olyan média-teret kapott a jobbik a magyar közéletben, amit egyetlen más eszmerendszer sem.

 

Az orbán gang rájött, hogy csak hagynia kell elbukni gyurcsányt, és ölébe hullik az elégedetlenségből fakadó hatalom. A gyurcsány rezsim hatalomba segítette az orbán klikket, akik mindent felhasználtak, amit gyurcsány meghonosított, s mindezt fűszerezték a kétharmados felhatalmazásra alapított hatalmi gőggel.

Mára már mindenki számára látható, ahogyan épül a bolsevik személyi kultusz rendszere – természetesen konzervatív/polgári köntösbe bujtatva.

Évek kellenek ahhoz, hogy amiként a kollaboráns baloldali értelmiség, úgy a szintén kollaboráló jobboldali értelmiség is érezze: a szeretett vezérük átvágta őket mint sz..rt a palánkon. Tragikus, de ennek bekövetkeztére még éveket kell várnunk.

 

Az értelmiség most is idiótaként viselkedik, hiszen függetlenül elvakult hovatartozásától, a mai napig nem értik a kialakult helyzetünk okát.

 

IGAZ-HAZUGSÁGOK tömegével szembesülünk nap mint nap, melyek csupán kiinduló téziseik miatt valótlanok.

A pártokrácia megbukott ugyan, de haláltusája még mélyebb nyomorba taszítja az országot.

A magyar pártrendszer garanciája a bolsevik-fidesz terror hosszú távú kifejlődésének és regnálásának. A rendszerváltáskor kialakított közéleti konstellációk alkalmatlanok orbánék leváltására.

 

Nem látszik egy elkötelezetlen, nem korrumpált értelmiség, amely élére állhatna egy nemzeti lázadásnak a pártokrácia ellen.

 

Kis hazánk nem tanulta meg az együttműködés, a partnerség használatát. Életrevalóságunk most nemzeti létünk ellen dolgozik, hiszen egyéni túlélési stratégiákba menekül a nép.

 

Reménykedhetnék a fiatal, okos értelmiségben, de ez nem könnyű.

Mind az mszpés, mind a fideszes agymosás intenzíven dolgozik rajtuk: továbbra is dúl az ellenség gyártás, a bűnbakképzés.

 

De hogy is láthatná a feltörő nemzedék a gondok valóságos forrását, ha mind a mai napig a magyar értelmiség kussol erről!

Hol hallhat arról az ifjú, hogy kádárista gazdasági berendezkedés működik a mai napig nálunk?

Honnan tudná, hogy a rendszerváltó elit évtizedek óta ellopja a magyar dolgozók közgazdasági szempontból szükséges bérének legalább kétharmadát?

Honnan tudna arról, hogy az elmúlt húsz év, és napjaink gazdaságpolitikája is a hetvenes éveknek megfelelő kádári rendszer továbbélése csupán?

 

Még a csapból is igaz hazugságok folynak, melyek logikusak ugyan, de egyáltalán nem mindegy, hogy mi az alapjuk!

 

Példaként egy ilyen igaz-hazugság: az elmúlt napok hírei a franciákról zengtek, hogy ők bezzeg elfogadják a megszorításokat. Emberek. Csak az alaptézis hazug.

Ha a magyarénak reálértékben az öt-tízszeresét keresi valaki, akkor van miből engednie.

A magyar dolgozók millióinak nincs ilyen esélye, hiszen a kádárista zsebpénz-munkabér már közvetlen létfenntartására sem elég!

 

Már nem a „hónap végéig tartsunk ki” elve él a családok millióiban, hanem a „melyik számlát görgessük adósságként, hogy legyen zsíros kenyér a következő fizetésig” elve diktál az átlagos magyar családokban.

Figyelem: a  dolgozókról van szó; én nem is beszéltem még a már kilátástalan mély-szegénységbe zuhant milliókról; a lakásukat elvesztettek, az állástalanok, a hajléktalanok tömegéről.

 

Valamikor azt tanultam, hogy a munkaerő ára (bér) a munkás és családja létfenntartását, munkaerejének újratermelését biztosító érték.

Nevezhető ennek a magyar minimálbért?

Nem, hiszen nem biztosítja a létminimumot még egyetlen személy esetében sem, s ha családról beszélünk, az eltartottak garantálják a szegénységbe sodródást.

 

A helyzet kétségbeejtő: az orbán ganget, és kártételük nyomait két év múlva csak egy nagyívű társadalmi összefogás lenne képes hatékonyan eltüntetni, de az egész magyar pártrendszer ez ellen a valós nemzeti együttműködés ellen dolgozik.

 

Összefogás nélkül orbánék évtizedekre balkáni, vagy inkább kínai nyomorba taszítják az országot, miközben polgáraink színe-java nyugatra vagy Amerikába menekül.

 

Orwell 84-e ehhez képest szép új világ!

 

menyus

Szólj hozzá!

Címkék: politika közélet elit értelmiség pártokrácia nem tetszik a rendszer hazugságország

Becsapták a magyar polgárokat!

2011.10.27. 08:49 menyusp

  A rendszerváltó elit a kádári rendszer, azaz a magyar társadalom pénzén kikupálódott Amerikában és Nyugat-Európában, majd megszerzett műveltségét felhasználva becsapta a naiv, jóindulatú, de megfelelő rálátással és információkkal nem rendelkező, tájékozatlan magyar társadalmat.

 Demokrácia kultúránk hiánya miatt, ez a képzett réteg, visszaélve a feléjük áradó hittel és bizalommal, olyan torz társadalmi rendszert épített ki, amely szinte bebetonozta az elit hatalmi pozícióit, miközben lehetővé tette a társadalom kifosztását, a nép vagyonának elherdálását magánzsebekbe.

 Az eredeti tőkefelhalmozás új formáját ez az elit nem a széles középosztály kialakítására, a jóléti társadalom megteremtésére, hanem egy szűk réteg erkölcstelen, de a jogi kiskapuk között eredményesen korrumpáló meggazdagodására használta. 

 Az elit a mai napig, a bukott kádárista (70-es évektől folyamatosan alkalmazott) húzd meg-ereszd meg, illetve centralizálunk-decentralizálunk gazdaságpolitika gyakorlatát folytatták.

 Szándékosan, és az embereket félrevezetve, nem csinálták meg a kapitalista bérreformot, és ezzel egyidejűleg az állami elosztó rendszerek tőkés típusú átalakítását!

Ennek következményeként állt elő az az abszurd helyzet, hogy napjainkra szinte nem létezik hazai piac, nincsen semmire fizetőképes kereslet!

 Az elmúlt két évtizedben az államadósság jelentős részét immobil presztízs - beruházásokba fektették: például a gyakorlatilag gdp-t nem termelő autópálya betoncsíkokban sok ezermilliárd forint tűnt el.

 A bolsevik szemlélet a mai napig torz: a felsőoktatást és az egészségügyet például a mai napig nem üzleti vállalkozásként, hanem egy furcsa ideológiai-szociális-jóléti formaként tartják önálló működésre képtelen szinten.

 A rendszerváltó elit soha, egyetlen pillanatra sem támogatta a magyar szürkeállomány, a hazai innováció érvényesülését, miközben a seftelés jellegű importbizniszek elé semmilyen féket nem helyezett.

 A gazdasági rendszert nem komplex rendszerként, hanem marakodó ágazati koncokként kezelve, napjainkra szinte lenullázták gazdaságunk teljesítőképességét.

 Jellemző például, hogy a mai napig irreálisan, aránytalanul magas szinten támogatja az adófizetők pénzéből a külföldi tőkét.

 Megoldandó súlyos probléma az állami-önkormányzati szférára jellemző bolsevik vezetési vízfej, és a politikusi álláshalmozás, melyek összességében a potenciális munkahelyek számát csökkentik. Ezek a nem értékteremtő, az abnormális bérrendszert kiegyensúlyozó képződmények kártékonyak, mert működésképtelenné teszik a gazdaságot.

 A megtévesztés oly mértékben lett állam-politikai szintre emelve, hogy hazánk ma HAZUGSÁGORSZÁG, és a gyurcsány-orbán csapatnak köszönhetően nem csak itthoni, hanem nemzetközi szemmel nézve is.

 A magyar politikai osztály megbukott, a pártrendszerünk hiteltelenné, alkalmatlanná vált.

 Napjainkban már szinte nincs kire szavaznunk, hiszen a politikai osztály erkölcsileg lenullázta  magát.

Szólj hozzá!

Címkék: politika közélet nem tetszik a rendszer

Magyarország ma még nem képes partnerként viselkedni!

2011.10.26. 10:34 menyusp

Napjainkra oda jutottunk, hogy változás nélkül, garantálható az ország lepusztulása, a magyar polgárok tömegeinek ellehetetlenülése.

Mivel látszólag demokráciában élünk, és van egy formálisan igen nagy támogatottságú kormányzat, kizárólag a 2014-es választás adhat reményt.

Olyan társadalmi összefogásra lesz szükség, amely első lépésben egy társadalmi konszenzus kialakítását, együttműködési minimum megteremtését  tűzi ki célul.

Nem számít a baloldaliság, hiszen gyurcsány szétverte, degradálta már ezt a klasszikus fogalmat.

Nem számít a jobboldal sem, hiszen orbán most veri szét ezt a szférát!

A fideszt támogatók egy-másfél éven belül ugyanúgy szembesülni fognak azzal, hogy imádott vezéreik, politikusaik becsapták, hülyének nézték őket, mint ahogy a gyurcsányt támogatók is kénytelenek voltak a valóság tényeit tudomásul venni.

A valódi harc nem a két szekértábor, a jobb és baloldal között folyik, hiszen mindkét autokrata személyiség ugyanolyan bolsevik típusú, erkölcstelen diktatúrát épített a rendelkezésre álló eszközökkel. Ne felejtsük el, hogy a két böszme párt (mszp-fidesz) módszeresen hitbizományt alakított ki saját pártjából annak érdekében, hogy személyi kultuszuk célt érjen.

Nincs helye mások lekezelésének; nincs helye bűnbakképzésnek; nincs helye megosztó marakodásnak, ha a demokraták közössége meg tud állapodni egy rendszerváltó minimumban!

Meg kell keresni azokat az alap elveket, eszméket, normákat, amelyeket a fidesztől az mszp-n át a jobbikig és a munkáspártig minden politikai erő el képes fogadni az ország, a magyarság megmentéséért!

Enélkül a konszenzus nélkül orbán király hatalma megdönthetetlen!
 
2003 óta - a felelős véleménynyilvánítás szabadsága óta - tiltakozom az interneten 
- a bérreform elsikkasztásának súlyos nemzetgazdasági következménye;
- a magyar pártrendszer (pártokrácia) korrupt alkalmatlansága;
- az egészségügy lepusztítása;
stb. ellen - hatástalanul. 
 
Kis hazánkban a hétköznapi kisember szavát nem hajlandók meghallani sem a "nagyok", ennek következményeként a rendszerváltó elit felépíthette a saját védelmét a társadalom ellen.
Kialakult így a sok millió koldus országa, egy alig egy-kétmilliós jómódúval szemben.
Ez kell nekünk?
Nem inkább egy széleskörű, nagy tömegű középosztály, nagyon csekély milliomossal és koldussal?
Én olyan országban szeretnék élni, ahol a milliomos büszke a illióira, mert nem lopta, vagy nem sumák módon szerezte azt. Olyan országban,, ahol a gazdag büszke arra, hogy segíti a szegényt; ahol nincs cigánykérdés, mert a cigány csak egy a dolgozó, tisztességes magyarok közül, s cigány nemzetisége kizárólag a kulturális örökségéből adódik.
 
Nincs kiút a mai pártrendszer-struktúrával - ezt bizonyította a két új párt beágyazódása az ócskaság társadalmi posványába.
 
Az LMP beilleszkedett a korrumpálók közösségébe és megélhetési politikussá vált.
A Jobbik - bár a legkarakánabb alakulat az összes parlamenti párt közül, a mai napig nem tudta levetni magáról a gyurcsány által rájuk akasztott fasisztoid billogot.
 
Van megoldás? Szerintem van!
 
A következők a magyarorszag.hu jelzett fórumából való, augusztusi bejegyzéseim.
 
 

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása